Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

NPZ Heuvelland
Het netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland omvat de gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg a/d Geul en Vaals. Het Netwerk is opgericht in januari 2003 en is een samenwerkingsverband tussen alle voorzieningen die betrokken zijn bij Palliatieve zorg (thuiszorg/huisartsen, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties). 

Een overzicht van de zorg in uw regio is opgenomen op de website van palliatievezorglimburg.nl.

De folder van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Heuvelland, biedt een algemeen overzicht van zorg-, en dienstverleners binnen het NPZ die samenwerken op het gebied van palliatieve zorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het netwerk via de netwerkcoördinator Veron Schrijnemaekers:

Contact per mail  Telefoon: 043 387 2395 (maandag en dinsdag) Postadres: Transmurale Zorg, Palliatieve zorg Maastricht UMC+ Postbus 5800 6202 AZ Maastricht

Sluit de enquête