Informatie voor patiënten

Wat is palliatieve zorg?

Met palliatieve zorg bedoelen we de zorg die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een levensbedreigende ziekte. Zorg dus voor mensen die niet meer beter worden. Met palliatieve zorg proberen we het lijden te verlichten, niet alleen door het bestrijden van pijn en andere symptomen, maar ook door sociale, psychische en spirituele ondersteuning. Soms kan palliatieve zorg al vroeg in het ziektetraject nodig zijn; het is dus niet alleen gericht op de laatste dagen of weken van het leven. Vaak denken mensen bij palliatieve zorg aan pijnbestrijding bij kanker, maar het is dus veel meer dan dat. Palliatieve zorg is heel breed, bekijkt veel verschillende problemen tegelijkertijd, werkt met mensen vanuit verschillende disciplines en is er niet alleen voor mensen met kanker, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld COPD, hartfalen, dementie of neurologische aandoeningen.

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête