Informatie voor patiënten

Wat is palliatieve zorg?

Met palliatieve zorg bedoelen we de zorg die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een levensbedreigende ziekte. Zorg dus voor mensen die niet meer beter worden. Met palliatieve zorg proberen we het lijden te verlichten, niet alleen door het bestrijden van pijn en andere symptomen, maar ook door sociale, psychische en spirituele ondersteuning. Soms kan palliatieve zorg al vroeg in het ziektetraject nodig zijn; het is dus niet alleen gericht op de laatste dagen of weken van het leven. Vaak denken mensen bij palliatieve zorg aan pijnbestrijding bij kanker, maar het is dus veel meer dan dat. Palliatieve zorg is heel breed, bekijkt veel verschillende problemen tegelijkertijd, werkt met mensen vanuit verschillende disciplines en is er niet alleen voor mensen met kanker, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld COPD, hartfalen, dementie of neurologische aandoeningen.

Het Maastricht UMC+ heeft een speciaal consultatieteam voor palliatieve zorg.

Het ‘consultatieteam palliatieve zorg' adviseert artsen, verpleegkundigen en andere professionele zorgverleners die te maken hebben met patiënten in de laatste levensfase. Soms krijgt een arts symptomen als bijvoorbeeld  pijn of misselijkheid niet goed onder controle of is de angst van een patiënt bijzonder groot. De hulpverlener kan dan advies vragen aan de specialisten van het consultatieteam. Om goed te kunnen adviseren, komen de mensen van het consultatieteam indien nodig aan het bed van de patiënt: thuis, in het ziekenhuis, in het verzorgingshuis of in het hospice. De consulenten hebben daar de tijd voor; dat is immers belangrijk. Mantelzorgers worden daarbij niet vergeten: mochten ook zij problemen ondervinden, dan nemen we dat mee in ons advies. Het consultatieteam neemt de zorg dus niet over, maar stelt hulpverleners zoals artsen en verpleegkundigen in staat betere zorg te verlenen.

Wie zitten er in het consultatieteam?

Het consultatieteam bestaat uit een aantal artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een coördinator. Indien nodig kunnen zij andere deskundigen binnen en buiten het MUMC+ raadplegen, zoals een apotheker, psychiater, psycholoog, cardioloog, verpleegkundig specialisten etc.

Kan ik als patiënt ook zelf de hulp inroepen van het consultatieteam?

Heeft u te maken met ongeneeslijke kanker? Dan kunt u terecht op de poli palliatieve zorg. Klik hier voor meer informatie.

In de overige gevallen kunt u aan uw huisarts of specialist vragen om het consultatieteam in te schakelen. Uw eigen dokter blijft namelijk altijd hoofdbehandelaar.

Kost een consultatie mij geld?

Nee, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.