Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Professionals

De surprise question

'Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?'

Bij de Surprise Question (SQ) vraag je jezelf af of je verbaasd zou zijn wanneer een patiënt binnen een jaar zou komen te overlijden. Wanneer het antwoord op deze vraag nee is wordt dit wel gezien als het begin van de palliatieve fase. Ook wel genoemd de markering van de palliatieve fase.

Hierna moet een inventarisatie naar palliatieve zorgbehoeften volgen: ervaart deze patiënt problemen op een van de vier dimensies: fysiek, psychisch, sociaal of existentieel als gevolg van zijn/haar ziekte of behandeling?

En, wat zijn de wensen, waarden en behoeften van deze patiënt. Een negatief antwoord op de Surprise Question: “nee, ik zou niet verbaasd zijn als deze patiënt binnen een  jaar zou overlijden”, moet het startpunt zijn van proactieve zorgplanning ofwel Advance Care Planning (ACP).

Op vrijdag 16 april 2021 is in het MUMC+ op alle verpleegafdelingen, middels het uitvragen van de SQ, het aantal patiënten met een palliatieve zorgbehoefte in kaart gebracht. Het betreft een landelijk onderzoek, in het MUMC+ uitgevoerd door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+.
Voor de resultaten van het MUMC+ kijk HIER!
De resultaten van het landelijk onderzoek worden binnenkort verwacht en hier gepresenteerd.

Sluit de enquête