Onderzoek

I-HARP

i-harp

Ontwikkeling en implementatie van I-HARP | Een instrument voor zorgverleners om (palliatieve) zorgbehoeften bij hartfalenpatiënten tijdig te herkennen en hieraan tegemoet te komen

Chronisch hartfalen (CHF) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Het laatste decennium wordt steeds meer erkend dat personen met gevorderd CHF belangrijke palliatieve zorgbehoeften hebben, waaronder een hoge symptoomlast, verminderde kwaliteit van leven, zorgafhankelijkheid en behoeften aan proactieve zorgplanning. De vroegtijdige inzet van palliatieve zorg en proactieve zorgplanning zijn effectief gebleken. Mede door de onzekere prognose en het fluctuerend verloop van de aandoening wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met gevorderd CHF. Nederlandse studies hebben laten zien dat personen met gevorderd CHF (NYHA-klasse III en IV) een hoge mate van symptoomlast ervaren waaraan vaak weinig aandacht wordt besteed, beperkte kwaliteit van leven hebben en onbeantwoorde behoeften aan communicatie over de toekomst en het levenseinde. Het eerder starten van palliatieve zorg, geïntegreerd met ziektegerichte zorg, kan uitkomsten voor patiënten verbeteren. Op dit moment is echter geen instrument beschikbaar voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor personen met gevorderd CHF waarmee tijdig palliatieve zorgbehoeften herkend kunnen worden. Ook bestaat er behoefte aan een instrument dat richting geeft aan de palliatieve zorg bij gevorderd CHF door middel van screening, nader assessment en geïntegreerde gepersonaliseerde zorg. Het huidige ontwikkel- en implementatieproject komt aan deze behoeften tegemoet.
 

Het doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van "I-HARP" (2018-2021)

I-HARP staat voor het Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften. Het project bestaat uit:

(1) het ontwikkelen van een praktisch instrument voor zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften bij personen met gevorderd CHF (NYHA-klasse III en IV) tijdig te kunnen herkennen en hieraan tegemoet te komen;

(2) het ontwikkelen van een implementatiestrategie incl. training om I-HARP effectief te kunnen gebruiken;

(3) het implementeren van I-HARP en de training in de eerste lijn, tweede lijn en verpleeghuizen.

Het onderzoeksgebied bestaat uit de regio’s van consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost Brabant en consortium Palliatieve Zorg Zuidoost (PalZO). I-HARP en de e-learning zullen na afloop van het project kosteloos online beschikbaar blijven en waar nodig geactualiseerd worden. De geaccrediteerde trainingsbijeenkomst wordt na afloop van het project aangeboden aan zorgorganisaties tegen een reële kostprijs. 

Status: In de periode november ’18 – juni ’19 wordt I-HARP ontwikkeld

De ontwikkelfase van I-HARP is een iteratief proces en bestaat uit literatuur- en kwalitatief onderzoek. We onderzoeken waar zorgverleners van diverse disciplines en soorten instellingen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Daarnaast betrekken we patiënten en naasten bij de ontwikkeling en implementatie van I-HARP. 

Samenwerking: wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, praktijk en patiënt

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw en wordt uitgevoerd met partijen uit onderzoek (Maastricht UMC+, Radboudumc, Maastricht University), onderwijs (Maastricht University, Maastricht UMC+ Academie, Radboudumc) en praktijk (Maastricht UMC+, Radboudumc, huisartsen en praktijkondersteuners, zorginstellingen). Patiëntenvertegenwoordigers zijn betrokken bij het initiatief en de uitwerking van het project, de inhoud van het project en de aansturing van het project.

 
Contactpersoon:
Dr. Stephanie Ament
s.ament@maastrichtuniversity.nl