Onderwijs

De consulenten palliatieve zorg verrichten veel bij- en nascholingen voor verschillende doelgroepen: voor arts-assistenten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden.

Indien u dat wenst kunnen er scholingen of presentatie op maat worden aangeboden bijvoorbeeld in de vorm van casuistiekbespreking, fto, klinische lessen etc. Voor vragen hierover kunt u de coördinator van het Expertisecentrum Palliatieve zorg MUMC+,  Mevr. A.M. Courtens contacteren.