Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase met als doel het lijden van de patiënt te verlichten. Bij ondraaglijk lijden door één of meer ernstige symptomen die onbehandelbaar (refractair) zijn, kan palliatieve sedatie ingezet worden.
 

Kennistoets palliatieve sedatie

 

kennis toets

Wil jij je kennis toetsen over palliatieve sedatie? Beantwoord deze  vragen met juist of onjuist en check hier het juiste antwoord met verdere uitleg.

 

Zie hier de richtlijn Palliatieve sedatie.

Richtlijn palliatieve sedatie
Sluit de enquête