Annemie Courtens

Dr. A.M. (Annemie) Courtens

Coördinator palliatieve zorg

Aandachtsgebieden

Zorginnovatie,  onderwijs en onderzoek .

Contact

0900-PALLIUM

Over

Annemie Courtens is van oorsprong verpleegkundige en studeerde Verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht. Zij promoveerde op een onderzoek naar de kwaliteit van leven bij mensen met kanker in 1993. Zij was werkzaam als universitair docent en staffunctionaris in het azM en+ en van 2007 tot 2014 coördinator van het team psychosociale zorg van het Oncologiecentrum . Sinds 1999 is zij coördinator van het expertisecentrum palliatieve zorg in het MUMC +.Zij houdt zich vooral bezig met zorginnovatie, onderwijs en onderzoek. Zij participeert in het netwerk Palliatieve Zorg van Heuvelland, het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en  Zuidoost Brabant, het Onderwijsknooppunt en de landelijke werkgroep onderwijs van de Expertisecentra Palliatieve Zorg.

Sluit de enquête