Drs. J.J.A.O. (Janna) Schoenmaekers

Medisch consulent palliatieve zorg, Longarts

Aandachtsgebieden

Longoncologie

Contact

0900-PALLIUM

Over

Drs. Schoenmaekers (1983, Maastricht) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hierna heeft ze zich gespecialiseerd in de longgeneeskunde. Tijdens deze specialisatie heeft ze al geproefd aan de wetenschap en tevens heeft ze naast de opleiding een deel van een management master gedaan aan de faculteit Health sciences te Maastricht. Hierna heeft ze een medicatieverificatie project geleid en op de kaart gezet in het MUMC+.

 In 2016 heeft ze haar specialisatie afgerond en is ze aangesteld als longarts in het MUMC+. Naast de klinische werkzaamheden is ze bezig met wetenschappelijk onderzoek middels een promotietraject waarbij ze onderzoek doet naar hersenmetastasen bij longkanker. Dit heeft reeds geleid tot enkele publicaties.

Sinds 2019 is zij als medisch consulent palliatieve zorg verbonden aan het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het MUMC+.

Sluit de enquête