Professionals

Proactieve Zorgplanning (Advance Care Planning - ACP)

Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning, ACP) uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het proces van vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning) heeft een positief effect op zowel het welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van zorg (passendheid) en diens naasten (tevredenheid) als op het gezondheidssysteem (doelmatigheid). Ook kan het proces bijdragen aan het versterken van de autonomie van de patiënt in relatie tot de kwaliteit van gezamenlijke besluitvorming.