Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Proactieve Zorgplanning (Advance Care Planning - ACP)

Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning (ook wel: Advance Care Planning, ACP) uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het proces van vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning) heeft een positief effect op zowel het welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van zorg (passendheid) en diens naasten (tevredenheid) als op het gezondheidssysteem (doelmatigheid). Ook kan het proces bijdragen aan het versterken van de autonomie van de patiënt in relatie tot de kwaliteit van gezamenlijke besluitvorming.

Proactieve zorgplanning is een continu en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. De zorgverlener kan hier al vroeg in het ziektetraject mee starten, in het kader van bewustwording van de eigen eindigheid bij de patiënt.

Proactieve zorgplanning, met gezamenlijke besluitvorming als leidraad, is dus veel meer dan een doordachte wilsverklaring en het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiger. Uitkomsten van het proces worden in het individueel zorgplan vastgelegd.

De leidraad Advance Care Planning

Advance Care planning info op Palliaweb

Advance Care planning in de kindergeneeskunde 

Sluit de enquête