Consortiumvorming

Het EPZ-M werkt samen met de netwerken palliatieve zorg van Limburg en Zuid-Oost Brabant en de onderwijsinstituten in de regio aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de regio door de integratie van onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk.

Sluit de enquête